Riigiasutused Raplamaal

30.10.17

 

Asukoht

 

Telefon/e-post

Justiitsministeeriumi haldusala

Pärnu maakohtu Rapla kohtumaja

Sauna 5, Rapla

 

489 0630

parnumk.info@kohus.ee

Lääne Ringkonnaprokuratuuri Rapla osakond

Sauna 5, Rapla

 

6 713 560

Keskkonnaministeeriumi haldusala

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontor

Tallinna mnt 14,  Rapla

 

 

 

484 1171

rapla@keskkonnaamet.ee

Keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni Raplamaa büroo

Kevade 10, Rapla

juhataja

 

489 4280

raplamaa@kki.ee

Maa-ameti maareformi osakond Tallinna mnt 14, Rapla

nõunik

Andrus Ründal

675 0156

Maa-ameti Rapla katastribüroo

Tallinna mnt 14, Rapla

peaspetsialist

Alo Kotka

675 0144

Alo.Kotka@maaamet.ee

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse Raplamaa esindus

Tallinna mnt 14,  Rapla

 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

 

Rapla kontor
Viljandi mnt 51
Rapla
 
Käru kontor
Viljandi mnt 22, Käru vald
 
Märjamaa kontor
Pärnu mnt 28, Märjamaa

 

 

Rapla kontor 676 7145

Käru kontor 676 7048 

Märjamaa kontor 676 7901

Haridus-ja Teadusministeeriumi haldusala

Raikküla Kool

Raikküla, Raplamaa

 

direktor

Andres Muddi

5332 7406

kool@raikkylakool.eu

Kaitseministeeriumi haldusala

Kaitseliidu Rapla malev

Vahe 3, Rapla

Meelis Pernits
malevapealik

 

7179851

meelis.pernits@kaitseliit.ee

Kultuuriministeeriumi haldusala

Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna Raplamaa vaneminspektor

Tallinna mnt 14,  Rapla

Mikk Mutso

485 5953; 5303 5572
mikk.mutso@muinas.ee

Rahvakultuuri Keskuse

rahvakultuurispetsialist

Rapla maakonnas

Tallinna mnt 14,  Rapla Mari Tammar

53451038

mari.tammar@rahvakultuur.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala

Maanteeameti Rapla teenindusbüroo

Tallinna mnt 14, Rapla
 

 

Telefon: 489 4747

Maaeluministeeriumi haldusala

Põllumajandusameti Rapla keskus

Kuusiku tee 6, Rapla

 

juhataja

Tiit Hiiemaa

 

485 7734

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA)Raplamaa teenindusbüroo

Kuusiku tee 6, Rapla

 

489 0241

raplamaa@pria.ee

Veterinaar-ja Toiduameti Raplamaa Veterinaarkeskus

Kuusiku tee 6, Rapla

Juhataja

Aavo Lumi

48 92590

info.rapla@vet.agri.ee

Rahandusministeeriumi haldusala

Maksu- ja Tolliameti  Rapla teenindusbüroo

Tallinna mnt 22, Rapla

juht

Aare Lenk

676 3350
rapla@emta.ee

Siseministeeriumi haldusala

Politsei-ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Rapla politseijaoskond

Savi 2, Rapla

juht

Janno Ruus

489 2905

rapla-pj@politsei.ee

Politsei-ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kodakondsus-ja Migratsioonibüroo Rapla teenindus

Savi 2, Rapla

 

 

 

Dokumentide taotlemine:

612 3000

Päästeameti Lääne päästekeskuse Raplamaa päästepiirkond

Kevade 10, Rapla

juhataja

Raul Aarma

489 2001

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala

Sotsiaalkindlustusameti Rapla klienditeenindus

 

Tallinna mnt 14,  Rapla

 

489 0321;

Infotelefon 16106

rapla@sotsiaalkindlustusamet.ee

Töötukassa Raplamaa osakond

Tallinna mnt 14, Rapla

juhataja Ilvi Pere

485 7987 rapla@tootukassa.ee

Tööinspektsiooni Rapla kontor

Tallinna mnt 14, Rapla

 

 

Tööinspektsiooni infotelefon 640 6000

igal tööpäeval kell 09.00 - 16.30

Juristi e-post jurist@ti.ee

 

Vastuvõtt Raplas:

Tööinspektor Malle Vassiljev

(tel 5623 0793)

Kuu 2. kolmapäev kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00

 

Tööinspektor-jurist Liis Valdmets (tel. 5623 0858)

Kuu 3. esmaspäev kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00

Terviseameti Põhja talituse Raplamaa esindus

Mahlamäe 8-32, Rapla

 

489 4919

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ