Regionaalsete investeeringutoetuste programm

10.02.14

Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetadaregionaalseidinvesteeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste (edaspidi sihtgrupp) jaoks hoolekande-, õppimis-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

 Toetust antakse esitatud taotluse alusel ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks hoonetes või rajatistes. Toetust taotletakse, antakse ja kasutatakse projektipõhiselt.

 

 Taotluste esitamise tähtajad on:

I vooru tähtaeg - 15. veebruar

II vooru tähtaeg - 15. september

 

Vastavalt 1. juunil 2009 jõustunud määruse § 2 lg-le 2 tuleb taotlus esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

 Taotluste esitamiseks on 3 võimalust:

e-keskkonna kaudu;

digitaalallkirjastatult aadresssile – info@eas.ee

paberkandjal ühes eksemplaris posti teel või käsipostiga EAS Tallinna, Tartu või Jõhvi kontorisse.

Juhime tähelepanu, et taotluse ankeet on muutunud ja soovitame taotlused esitada e-keskkonna kaudu. 

Programmi info Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehelt.

 

Ametinimetused ja ametijuhendid 

Nimi

Telefon

E-post

Ruum/Vastuvõtuajad

 

 

 

 

 

Peaspetsialist 

Tiina Martin

484 1122 

555 43755

Tiina.Martin@rapla.maavalitsus.ee 

 302

 

Toimetaja: JAANUS MILISTVER
Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.