Rapla Maavalitsus riigi esindajana sihtasutustes ja mittetulundusühingutes

6.02.14

 Regionaalministri 19.03.2010 käskkirjaga nr 41 on Rapla Maavalitsusele antud volitused riigi esindamiseks sihtasutustes asutajaõiguste teostamisel:

 

SA Raplamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskus

 

 

Maavanem on valitsuse poolt määratud riigi kui ühistu liikme õiguste teostajaks maaparandusühistutes ja -ühingutes: 

 

Karitsa Maaparandusühistu

MTÜ Lelle Maaparandusühistu

Lokuta Maaparandusühistu

Mittetulundusühing  Ohekatku Mõisakogu

Reiu-Kumma Maaparandusühistu

Käru Maaparandusühistu

Laukna Maaparandusühistu

MTÜ Vardi-Russalu Maaparandusühistu

Lõpemetsa Maaparandusühistu

Potijaama Maaparandusühistu

MTÜ Urevere Maaparandusühistu

MTÜ Velise Maaparandusühistu

Juuru Maaparandusühistu

Toimetaja: JAANUS MILISTVER