Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle

10.02.14
Järelevalve sisu
Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle. Rahandusministril on õigus teha maavanemale taotlus järelevalvemenetluse alustamiseks
 
Õiguslik alus
 
Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise üle
 
Järelevalve sisu
Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse ja kompensatsioonide määramise üle. Lisaks taotlusele alati siis, kui õigusvastaselt võõrandatud maa, ehitise, laeva või tootmishoone sisseseade võõrandamisaegne maksumus on 6392 eurot ja enam või kui kompenseeritakse aktsiaid või osatähti. Rahandusministril on õigus esitada maavanemale ettepanek järelevalvemenetluse teostamiseks.
 
Seaduslik alus
VV 13.07.1993 määrus nr 216 „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord" p 361.
 
Järelevalve maa tagastamise korraldamise üle
 
Järelevalve sisu
Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korraldamise üle.
 
Seaduslik alus
 
Järelevalve maakorralduse seaduslikkuse üle
 
Seaduslik alus
 
Valdkonnaga tegelevad ametnikud
 

Ametikoht 

Nimi

Telefon

E-post

Ruum

Arengu-ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja maatoimingute alal

Anne Milsaar

484 1123 

Anne.Milsaar@rapla.maavalitsus.ee 

 317

Arengu- ja planeeringuosakonna maatoimingute peaspetsialist

Tiiu Arula

484 1128 

Tiiu.Arula@rapla.maavalitsus.ee 

 315

 

Toimetaja: JAANUS MILISTVER