Komisjonid ja nõukogud

1.09.17

 

 

Alaealiste komisjon
Kinnitatud Rapla Maavanema 01.septembri 2017 korraldusega nr 1-1/17/338
komisjoni esimees: Andres Muddi, Raikküla Kooli direktor;
komisjoni aseesimees: Lilia Raudheiding, maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna jsotsiaaltöö peaspetsialist;
komisjoni liikmed: 

Lea Leppik, maavalitsuse hariduskorralduse peaspetsialist, komisjoni sekretär

Piret Õunmaa, Raplamaa Rajaleidja keskuse sotsiaalpedagoog; 

Mari Tool,  Viru Vangla kolmanda üksuse kriminaalhooldusametnik;

Triin Tähtla, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Rapla Politseijaoskonna piirkonnagrupi vanemkomissar, noorsoopolitseinik;

Kristel Põhjala - Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Rapla Politseijaoskonna piirkonnagrupi inspektor, noorsoopolitseinik

 

 

Alushariduskorralduse nõukogu

Kinnitatud Rapla maavanema 5. novembri  2014 korraldusega nr 1-1/607 

Anu Kaeval, Prillimäe Lasteaed Põnnipere direktor

Eda Lauer, Rapla Lasteaed Päkapikk direktor

Lea Lauri, Varbola Lasteaed-Algkool direktor

Marje Poom, Kuusiku Lasteaed Tareke direktor

Aune Kähär, Rapla Lasteaed Kelluke direktor

Liina Silm, Juuru Lasteaed Sinilill direktor

Kristina Mägi, Kohila Lasteaed Sipsik direktor

 

Auhindamiskomisjon

Kinnitatud Rapla Maavanema 30. jaanuari 2017 korraldusega nr 1-1/37

Ene Matetski               

Rapla Maavalitsus, maasekretär

Katrin Velleste           

Kehtna Vallavolikogu esimees, ROLi esindaja

Mart Järvik                

Järvakandi vallavanem, ROLi esindaja

Age Rebel               

Rapla Kultuurikeskus, juhataja 

Laine Rokk              

Rapla Maakonna Spordiliit,  juhatuse liige

Tiiu Raav                 

Rapla Maavalitsus, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja                                   

Age Tekku               

Rapla Maavalitsus, haridus- ja sotsiaalosakonna kultuuritöö peaspetsialist

Ülo Peets                  

Rapla Maavalitsus, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Tõnis Tõnisson      

maakonnalehe Raplamaa Sõnumid peatoimetaja

 

Eesti Vabariik 100 Rapla maakonna komisjon

Kinnitatud maavanema 16.11.2016 korraldusega nr 1-1/16/904.

Esimees Tõnis Blank – Rapla maavanem;

Liikmed:

Elari Hiis – Käru vallavanem, ROL-i esindaja;

Mart Järvik – Järvakandi vallavanem, ROL-i esindaja;

Jüri Vallsalu – Kohila vallavolikogu esimees, ROL-i esindaja;

Tõnu Mesila – Märjamaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik, ROL-i esindaja;

Rita Triinu Peussa – Rapla Vallavalitsuse kultuurinõunik, ROL-i esindaja;

Iris Haiba - MTÜ Raplamaa Partnerluskogu esindaja;

Aare Hindremäe – MTÜ Raplamaa Külade Liidu esindaja;

Mari Tammar – Raplamaa rahvakultuurispetsialist;

Tiiu Susi  – Rapla Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna  peaspetsialist;

Age Tekku – Rapla Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna kultuuritöö peaspetsialist.

 

       

Katastrimõõdistamiste vähempakkumiste võitjate selgitamise komisjon

Kinnitatud maavanema 12. apriilli 2017 korraldusega nr 1-1/17/148

Anne Milsaar, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja maatoimingute alal

Tiiu Arula, maatoimingute peaspetsialist

Angela Peäske, jurist

 

Kinnitatud maavanema 9. veebruari 2015 korraldusega  nr  158 ja muudetud 25.05.2016 korraldusega nr 354
Komisjoni esimees: Tiina Martin – arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist
Liikmed:   

Katrin Velleste, Kehtna Vallavolikogu esimees (Raplamaa Omavalitsuste Liidu esindaja)                    

Anu Ruubel, Maa- ameti Rapla katastribüroo vanemspetsialist                    

Ülle Lagus, Teie Aednik OÜ omanik

 

Koguteose „Raplamaa" II osa toimetuse kolleegium

Kinnitatud Rapla Maavanema 18. märtsi 2015 korraldusega nr 304

Esimees: Jaanus Kiili, Vaimõisa mõis OÜ juhatuse liige

Liikmed:

Tõnis Blank, Rapla maavanem

Tõnu Mesila, Märjamaa Vallavalitsuse haridus-ja kultuurinõunik

Virve Õunapuu, Hageri muuseumi juhataja

Kalju Idvand, Sillaotsa Talumuuseumi juhataja

Rait Talvoja, Mahtra Talurahvamuuseumi teadur

Anne Kalf, Raplamaa Omavalitsuste Liidu esindaja

Tõnis Tõnisson, maakonnalehe „Raplamaa Sõnumid" peatoimetaja

Tiiu Susi, Rapla Maavalitsuse peaspetsialist

 

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik komisjon

Kinnitatud Rapla maavanema 9.veebruari 2015 korraldusega nr 152

Esimees: Silvi Tarto, Rapla Maavalitsus, spetsialist

Liikmed: Margus Jaanson, Juuru Vallavalitsus, vallavanem, ROLi esindaja

Jaune Jõenurm, SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse esindaja

Andrus Kuusma, Destro OÜ juhatuse liige, Rapla Ettevõtjate Ühingu MTÜ juhatuse liige

Eli Sukles, Rapla Ühisgümnaasiumi huvijuht, MTÜ Noored Ise juhatuse esimees

              

                             

Teadmussiirde ja teavituse toetuse saamiseks esitatud taotluste hindamise ja taotluste paremusjärjestuse koostamise maakondlik komisjon

Kinnitatud Rapla maavanema 18. jaanuari 2016 korraldusega nr 28

Esimees: Silvi Tarto - Rapla Maavalitsus, arengu- ja planeeringuosakonna spetsialist

Liikmed: Elbe Künnapää - Rapla Maavalitsus, kantselei finantsnõunik

Mare Reinaas - Keskkonnaameti Harju-, Järva- ja Rapla regiooni metsanduse spetsialist

Tiit Sullakatko - Kehtna Lihatööstuse OÜ, juhatuse liige

Rein Haggi - Põllumees

 

Maakondlik liikluskomisjon

Kinnitatud Rapla maavanema 18. novembri 2015 korraldusega nr 1-1/889

Esimees: Tõnis Blank, Rapla Maavalitsus, maavanem

Sekretär: Raivo Kont-Kontson, Rapla Maavalitsus, peaspetsialist

Ülo Peets, Rapla Maavalitsus, osakonnajuhataja

Heiki Hepner, Kohila Vallavalitsus, vallavanem

Villu Karu, Märjamaa Vallavalitsus, vallavanem

Ilvi Pere, Rapla Vallavalitsus, vallavanem

Indrek Kullam, Kehtna Vallavalitsus, vallavanem

Margus Maiste, Hansa Bussiliinid, Rapla regiooni juhataja

Janno Ruus, Rapla Politseijaoskond, juht

Eero Kalberg, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, direktor

Kristjan-Raul Pettinen, Maanteeamet, põhja regiooni hooldevaldkonna juht

Valdo Jänes, Maanteeamet, peaspetsialist

 

 

Maakonna ehitusmälestiste komisjon 

Kinnitatud Rapla Maavanema 24. novembri 2015 korraldusega nr 903

Liikmed:
Tõnis Blank – Rapla maavanem
Mikk Mutso – Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor
Tõnis Kurisoo – Valtu Projekt OÜ juhataja
Raivo Erm – EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduse juhatuse esimees
Helgi Tammaru – Märjamaa Vallavalitsuse ehitusspetsialist
Indrek Kullam – Kehtna vallavanem, ROL-i esindaja
Age Tekku – Rapla Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna kultuuritöö peaspetsialist

 

 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise infrastruktuuriinvesteeringute Rapla maakonna

projektide hindamiskomisjon

Kinnitatud Rapla maavanema 03.02.2015 korraldusega nr 148

Tõnis Blank, Rapla maavanem

Elari Hiis, Raplamaa Omavalitsuste Liit, juhatuse liige ja Raplamaa      Partnerluskogu, juhatuse liige;

Janek Kadarik, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, juhataja;

Tavo Kikas, Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõunik;

Tiit Leier,  ettevõtja;

Silvi Ojamuru, Raplamaa Omavalitsuste Liit, tegevdirektor;

Ülo Peets, Rapla Maavalitsus, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja;

Jaak Vitsur, Raplamaa Partnerluskogu, tegevjuht-projektikoordinaator.

 

 

Rapla maakonna laulu- ja tantsupeo komisjon

Kinnitatud Rapla Maavanema 18. mai 2017 korralusega nr 1-1/17/203

Komisjoni liikmed:

Tõnis Blank – Rapla maavanem

Elari Hiis – Raplamaa Omavalitsuste Liidu esindaja, Käru vallavanem

Mari Tammar – Rahvakultuuri Keskuse Rapla maakonna rahvakultuurispetsialist

Maiu Linnamägi – Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli direktor

Sigrid Põld - Kohila Vallavalitsuse kultuurinõunik

Heli Lints – Kivi-Vigala rahvamaja juhataja

Age Rebel – Rapla Kultuurikeskuse juhataja

Riho Pohla - rahvatantsuõpetaja

Age Tekku – Rapla Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna kultuuritöö peaspetsialist

 

Regionaalsete investeeringutoetuste taotluste prioriteetsuse hindamise komisjon  

Kinnitatud Rapla maavanema 17.jaanuari 2017 korraldusega nr 1-1/17/25

Esimees: Tõnis Blank, Rapla maavanem

Liikmed: Elbe Künnapää, Rapla Maavalitsus, kantselei finantsnõunik

Tiina Martin, Rapla Maavalitsus, arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

Ülo Peets, Rapla Maavalitsus, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Elari Hiis, Käru Vallalavalitsus, vallavanem, ROLi esindaja

Kalev Kiviste, MTÜ Raplamaa Partnerluskogu juhatuse esimees

 

 

Riigivara haldamist korraldav komisjon 

Kinnitatud Rapla maavanema 05.05.2017 korraldusega nr 1-1/17/204

Esimees: Ene Matetski, maasekretär

Liikmed: Elbe Künnapää, finantsnõunik 

Angela Peäske - jurist                  

 

SA Arendus-ja Ettevõtluskeskuse nõukogu 

Kinnitatud Rapla Maavanema 17. veebruari 2014 korraldusega nr 1-1/99, muudetud 11.03.2015 korraldusega nr 228

Tõnis Blank, asutajaõiguste teostaja

Ain Täpsi, rahandusministeeriumi esindaja

Margus Jaanson, Raplamaa Omavalistuste Liidu esindaja

Juhan Anvelt, Kohila piirkonna ettevõtjate esindaja

Tarmo Lukk, Rapla piirkonna ettevõtjate esindaja

Elviira Aruksaar, Märjamaa piirkonna ettevõtjate esindaja

Jürgen Kusmin, mittetulundusühingute esindaja

 

 

Spordinõukogu 

Kinnitatud Rapla Maavanema 18.oktoobri 2010 korraldusega nr 544 

Aivo Sildvee, Rapla Maakonna Spordiliidu juhatuse esimees

Andres Elmik, Märjamaa Gümnaasiumi direktor, Märjamaa Spordiklubi juhatuse esimees

Kalju Kalda, Valtu Spordimaja juhataja

Tarmo Rahuoja, Kabala Spordimaja juhataja, ATO Spordiklubi treener

Priit Karjane, Rapla Maakonna Spordiliidu peasekretär

Andres Saks, Valtu Põhikooli direktor, kehalise kasvatuse õpetaja

Teet Raudsep,  Kohila Vallavolikogu spordikomisjoni esimees

Riina Kalvet, Käru Vallavolikogu esimees

Janne Randjärv, Rapla Korvpallikooli assistent

Mihkel Maltsar, Ekstreemspordiklubi Rapla X-Perience Team juhtkonna liige 

Erik Horn, Eestimaa Spordiliidu Jõud juhatuse liige, Rapla Jooksuklubi treener

Aarne Sillamaa

 

 

 

Tervisenõukogu  

Kinnitatud Rapla Maavanema 8. septembri 2015 korraldusega nr 1-1/15/724, muudetud 29. jaanuari 2016 korraldusega nr 53, 30. jaanuari 2017 korraldusega nr 36,  5. juuli 2017 korraldusega nr 280

Nõukogu esimees

Elari Hiis - Käru Vallavalitsus, vallavanem

Liikmed:

Ülle Laasner - Rapla Maavalitsus, tervisedenduse spetsialist

Kadri Luga  - OÜ Rapla Perearstikeskus, juhataja

Liis-Mail Moora  - SA Raplamaa Haigla, sisearst

Eliko Sõmer - Terviseameti Põhja talitus, inspektor

Liivia Vacht  - Konsensus OÜ,  eripedagoog/perelepitaja

Pilvi Pregel - koolide tervisedenduse  koordinaator

Lilia Raudheiding - Rapla Maavalitsus, sotsiaaltöö peaspetsialist

Riina Meidla - Rapla maakonna inimeseõpetuse ainesektsioon, juhataja

Rein Pajunurm - Rapla Maakonna Spordiliit, peasekretär

Kristina Mägi,  Kohila lasteaed Sipsik direktor, lasteaedade tervisedenduse koordinaator

Liis Ehavere, Raplamaa Rajaleidja, eripedagoog

Maian Kesküll, Raplamaa noortekogu liige

Markos Parve, Raplamaa noortekogu liige

 

Traumapreventiivne  nõukogu 

Kinnitatud Rapla Maavanema 29. jaanuari  2016 korraldusega nr 55, muudetud 5. juuli 2017 korraldusega nr 279

Esimees: Ülle Laasner - Rapla Maavalitsus, tervisedenduse spetsialist

Liikmed: Jaan Aas - Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Rapla politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht

Valdo Jänes - Maanteeameti liikluskorralduse osakond,  liikluskorraldaja

Õie Kopli-Mäekivi - Lääne-Politsei- ja Piirivalveamet, noorsoopolitseinik

Aune Kähär - Rapla Lasteaia Kelluke direktor, lasteaedade tervisedenduse koordinaator

Silvi Ojamuru - Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht

Kalle Toomet - Rapla Vallavalitsus, abivallavanem

Toomas Tõnisson - Kodanikekaitse Selts, juhatuse liige

Tiina Roosalu - Eesti Naabrivalve, Raplamaa koordinaator

Sirli Arro- Eesti Punase Risti Raplamaa Selts, sekretär

Veronika Ruut  - Liiklusohutuse spetsialist, B-kategooria sõiduõpetaja

Anne-Ly Reede - MTÜ Elupuu Kehtna Hooldekodu, hooldusjuht

Tauno Sau, Rapla päästeosakonna komandopealik

Tarmo Peterson - Ettevõtja

 

 

Turvalisuse nõukogu 

Kinnitatud Rapla maavanema 2. jaanuari 2017 korraldusega nr 1-1/17/2.

Nõukogu esimees: Tõnis Blank, Rapla maavanem

Liikmed:

Janno Ruus, Politsei- ja Piirivalveameti Rapla politseijaoskonna juh

Raul Aarma, Päästeameti Lääne päästekeskuse Raplamaa päästepiirkonna juhataja

Eno Hermann, pääste vabatahtlike võrgustiku esindaja, Kehtna Päästeteenistuse pealik

Meelis Pernits, Kaitseliidu Rapla maleva pealik

Raido Randmaa, Maanteeamet, hooldevaldkonna juht

Marek Saar, Keskkonnainspektsiooni Raplamaa büroo juhataja

Ellen Villig, Terviseameti Põhja talituse Raplamaa esinduse vaneminspekto

Aavo Lumi, Veterinaar- ja Toiduameti Raplamaa Veterinaarkeskuse juhataja

Apo Oja, Tööinspektsioon peadirektori asetäitja töökeskkonna järelevalve ja arengu alal

Hetti Kask, Eesti Töötukassa Raplamaa osakonna juhataja

Marek Väljari, Eesti Naabrivalve tegevjuht

Aili Laasner, SA Raplamaa Haigla ravijuht

Tiit Rahkema, Rapla Ettevõtjate Ühingu juhatuse liige

Elari Hiis, Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige, Rapla maakonna tervisenõukogu esimees

Aare Hindremäe, Raplamaa Külade Liidu juhatuse liige

Marge Järvi, Raplamaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse  esimees

Andres Saks, Raplamaa koolijuhtide ainesektsiooni esindaja

Terli Teekivi, Raplamaa noortekogu president

Adeele Rei, Raplamaa noortekogu asepresident

Sirli Arro, Eesti Punase Risti  Raplamaa Seltsi sekretär

Ruth Lippus, Rajaleidja Raplamaa keskuse juht

Ülle Laasner, Rapla maakonna traumanõukogu esimees

Ene Matetski, Rapla Maavalitsuse maasekretär, nõukogu koordinaator

 

  

Väliskomisjon

Kinnitatud Rapla maavanema 18.veebruari 2014 korraldusega nr 1-1/101 

Esimees: Ene Matetski, Rapla Maavalitsus, maasekretär (Soome suhete koordinaator)

Liikmed: Triin Matsalu, Märjamaa Vallavalitsus, abivallavanem, Raplamaa Omavalitsuste Liidu esindaja

Tõnis Blank, Kehtna Vallavolikogu, aseesimees, Raplamaa Omavalitsuste Liidu esindaja

Tiiu Susi, Rapla Maavalitsus, arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

Veiko Rakaselg,  Rapla Maavalitsus, arengu- ja planeeringuosakonna nõunik (Saksa suhted)

Silvi Tarto, Rapla Maavalitsus, arengu- ja planeeringuosakonna spetsialist (Leedu suhted)

Tõnis Vaik, Rapla Maavalitsus, hariduse- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja sotsiaalhoolekande alal (Leedu suhted)

 

 

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonna komisjon

Kinnitatud Rapla Maavanema 12. veebruari 2010 korraldusega nr 80 ja muudetud 21. juuni 2016 korraldusega nr 428

Esimees: Epp Mitt

Aseesimees: Ene Matetski

Liikmed: Tiiu Arula

Ene Sulg

Ülo Saar

Hannes Milsaar

 

 

Maakonna ühistranspordi komisjon

Kinnitatud Rapla Maavanema 08.märtsi 2010  korraldusega nr 131

Komisjoni esimees: Raivo Kont-Kontson, arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

Liikmed: Ene Matetski, maaasekretär

Elbe Künnapää, finantsnõunik

Kõik vallavanemad

 

 

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ