Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

6.12.16

Kohaliku omaalgatuse programm on siseriiklik programm, mida rahastatakse Eesti riigieelarvest. Programmi rakendatakse kogu Eesti territooriumil, selle väljatöötamise ja üldise koordineerimise eest vastutab Siseministeerium. Programmi elluviimise eest vastutavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ja maavalitsused.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. 

 

Taotluse võivad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.

 

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

  • Meede 1 – „Kogukonna areng";
  • Meede 2 – „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine". 

Toetuse piirmääraks ühele projektile on 2000 eurot. Omafinantseeringu määr on 10,00% projekti eelarvelisest kogumaksumusest.

 

Kohaliku omaalgatuse programmiga seotud kirjavahetus, esitatud aruanded ja taotlused saadetakse meilile kop@rapla.maavalitsus.ee  

 

Taotlusi esitatakse kaks korda aastas:

Kevadvoorus taotluste esitamise tähtaeg 01.04.2016

Sügisvoorus taotluste esitamise tähtaeg  01.10.2016

 

Taotlus esitatakse allkirjastatult kas paberkandjal või elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatuna).

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, juhul kui need on esitatud erinevatesse meetmetesse.

Taotlused esitatakse projekti elluviimise asukohajärgsesse maavalitsusse hiljemalt taotlusvooru esitamise tähtaja päeva jooksul kuni kell 16.30. Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kohaliku omaalgatuse programmi e-posti kop@rapla.maavalitsus.ee hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 01.04.2016).

Nõustamisabi saab SA-lt Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, tel. 489 4755 ja maavalitsuse programmiga tegelevatelt ametnikelt.

 

Taotlusvormid ja lisainfo Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) kodulehelt

 

Maakondlik komisjon

 

Programmdokument 2016

Programmdokument 2015

Programmdokument 2014

 

 

Korduma kippuvad küsimused aruandluse kohta

 

Toetatud projektid

2016 sügisvoor

2016 kevadvoor

2015 sügisvoor

2015 kevadvoor

2014 sügisvoor

2014 kevadvoor

2013 sügisvoor

2013 kevadvoor

 

 

Ametinimetus ja ametijuhend

Nimi

Telefon

E-post

Ruum

 

 

 

 

 

Spetsialist

Silvi Tarto

484 1118 

58557104

Silvi.Tarto@rapla.maavalitsus.ee 

408

Peaspetsialist

Tiina Martin 484 1122 Tiina.Martin@rapla.maavalitsus.ee   409

 

Toimetaja: TIINA MARTIN