Maavalitsuse eelarve 2013

7.03.16

 

Rapla Maavalitsuse 2016 aasta eelarve

kinnitatud Rapla maavanema 4. märtsi 2016 korraldusega nr 1-1/16/119

 

Artikli/artikli alajaotise kirjeldus

Kinnitatud

 

eelarve

Maavalitsuse tegevuskulud

661 169,00

   

Tööjõukulud

431 997,00

Töötasu

320 383,00

Erisoodustused

2 000,00

Tööjõukuludega kaasnevad maksud

109 614,00

   

Majandamiskulud

63 698,00

Bürootarbed

700,00

Trükised ja muud teavikud

1 200,00

Paljundusteenused

0,00

Sideteenused-telefonside

5 300,00

Postiteenused

500,00

Majandusvedude teenused

50,00

Esindus- ja vastuvõtukulud

7 000,00

Kingitused ja auhinnad

6 800,00

Juriidilised teenused

120,00

Personaliteenused

50,00

Info- ja PR teenused

9 000,00

Muud administreerimiskulud

400,00

Lähetuskulud

4 298,00

Koolituskulud

4 480,00

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

400,00

Sõidukite ülalpidamise kulud

18 600,00

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

2 000,00

Inventari majandamiskulud

300,00

Meditsiini- ja hügieenikulud

800,00

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud

1 200,00

Muu erivarustus ja materjalid

200,00

Transporditeenused

300,00

   

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud (lisatunnus SE000028)

165 474,00

   

Kodumaine sihtfinantseerimine

12 000,00

   
   
   

Koostas: Elbe Künnapää, kantselei finantsnõunik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ