Arengukavad

5.04.17

Arengustrateegia "Raplamaa aastani 2027" on aluseks maakonna valdkondlike strateegiate/arengukavade väljatöötamisel.

 

Arengukavade põhiülesanne on vastava valdkonna arengu põhimõtetes, tingimustes ja eesmärkides-suundades-tegevustes kokku leppimine. Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamisega kaasnevate ressursside hankimisel on  viited  maakondlikele arengudokumentidele oluline argument.

 

Hetkel käib Rapla maakonna turismi-, spordi- ja kultuurikorralduse arengukavade  koostamine. Valminud on eelnimetatud kavade lähtetekstid.

 

 

 

Ametinimetused ja ametijuhendid Nimi Telefon e-mail Ruum

 

       

 

Toimetaja: TIINA MARTIN