Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta sügisvoor avatud

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Taotlusi võib esitada kahte meetmesse:

meede 1 - „Kogukonna areng";

meede 2 - „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine".

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik ja sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel. 

Toetuste taotlemise kord ja tingimused ning sügisvooru taotlusvormid on kätte saadavad KÜSK kodulehelt http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-sygisvoor

Taotlusi võetakse vastu 2. oktoobrini 2017.a. asukohajärgses maavalitsuses kuni kella 16.30 aadressil kop@rapla.maavalitsus.ee

 

KOP INFOPÄEV

Infopäev toimub 25. septembril Rapla riigimaja II korruse saalis (Tallinna mnt 14,  ruum 209) algusega kell 11.00.

Eelregistreerimine kuni 22. septembrini  Silvi.Tarto@rapla.maavalitsus.ee või 484 1118; 58557104