Uudised ja teated

« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlik toetusvoor on avatud!

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis

- edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

- suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

- aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

 

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

 

Taotlejaks võivad olla:

- Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;

- vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

 
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Taotluste esitamise tähtaeg: 2. mai 2017.a. kell 16:30.

 

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kogukondliku turvalisuse toetusvooru e-posti aadressile info@rapla.maavalitsus.ee 2. mail hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga  Tallinna mnt 14, ruum 306) hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 02.05.2017).

 

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on aadressil http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/tur17

 

 

 

Lisainfo: Ene Matetski  4841102,  ene.matetski@rapla.maavalitsus.ee