Uudised ja teated

« Tagasi

Elanike küsitlus Juuru vallas

Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse  nr 87  § 18 alusel korraldab Rapla Maavalitsus Juuru valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatusega. Juuru valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab  Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühendamist Rapla vallaks? Küsitluslehele on kantud vastusevariandid  JAH ja EI.

 

Küsitlus korraldatakse Juuru vallas kahes küsitluspunktis, mis asuvad:

1.        Juuru  rahvamaja – Tallinna mnt  27, Juuru alevik, telefon 53976638

2.        Järlepa Haridus- ja kultuurikeskus HAKUKE - Tammelaane 5, Järlepa küla, telefon 53976595

 

Küsitluspunktis toimub küsitlus 21.-22.05.2017 kell 10.00-18.00

 

Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

 

Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda 21.05.2017 kella 8.00-20.00 läbi hääletussüsteemi VOLIS aadressil https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=12724. Veebilink on leitav küsitluse ajal Rapla Maavalitsuse veebilehel: http://rapla.maavalitsus.ee/uldinfo  ja Juuru valla kodulehel http://juuru.kovtp.ee/.

 

Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada  kas telefoni teel või kirjalikult vastavale küsitluspunktile hiljemalt 22. maiks 2017.a kella 15-ks.

 

 

Ene Matetski, komisjoni esimees

Tel 484 1102,  e-post  ene.matetski@rapla.maavalitsus.ee