Uudised ja teated

Juunikuus registreeriti Rapla maakonnas 25 lapse sünd

05.07.2017

Juunikuus registreeriti Rapla maakonnas 25 lapse sünd Rapla maakonnas registreeriti 2017.a juunis 25 sündi, 26 surma, kaheksa abielu, kaks lahutust ja üks nimevahetus. Eelmise aasta samal ajal oli Raplamaal registreeritud 33 sündi, 33 surma, 15 ...  Loe edasi »

Rapla Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Rapla Maavalitsuse põhitegevused on maakorralduse, maareformi, sotsiaal- ja tervishoiu, hariduse, noorsootöö, kultuuri, spordi, regionaalarengu, planeeringu, ettevõtluse, majanduse, ühistranspordi, rahvastiku ja perekonnaseisu toimingute, infrastruktuuri ja keskkonna ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemide koostöö korraldamine ja kriisireguleerimise tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

 

 

Rapla Maavalitsuse kasutuses oleva kinnisvara valitsejaks ja haldajaks on Riigi Kinnisvara AS.

 

 

Eesti Vabariik 100