Kolmapäeval, 14.12.2016 on Rapla Maavalitsuse perekonnaseisutoimingud suletud seoses perekonnaseisuametnike koolitusega. Sünni ja surma registreerimiseks palume pöörduda vallavalitsuste poole (välja arvatud Rapla Vallavalitsus).

Uudised ja teated

Kohaliku omaalgatuse programmi 2016. aasta sügisvooru tulemused

06.12.2016

Kokku laekus sügisvooru 25 taotlust. Kaks taotlus langesid tehnilise hindamise käigus välja. 12 taotlust said koondhinneteks alla 2,00 punkti ja langesid samuti konkurentsist välja. Toetussumma jagamisele jõudis 11 projekti, mis said ka rahastuse....  Loe edasi »

Rapla Maavalitsus

Rapla Maavalitsuse põhitegevused on maakorralduse, maareformi, sotsiaal- ja tervishoiu, hariduse, noorsootöö, kultuuri, spordi, regionaalarengu, planeeringu, ettevõtluse, majanduse, ühistranspordi, rahvastiku ja perekonnaseisu toimingute, infrastruktuuri ja keskkonna ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemide koostöö korraldamine ja kriisireguleerimise tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

 

Rapla Maavalitsuse kasutuses oleva kinnisvara valitsejaks ja haldajaks on Riigi Kinnisvara AS, kelle kohustuseks on pakkuda kliendi huvidest lähtuvat kvaliteetset kinnisvarateenust.