Ühistranspordi järelevalve

7.01.16

Järelevalve sisu:

Maavanem või tema volitatud ametnikud  teostavad järelevalvet  maavanema poolt  antud sõitjateveo tegevuslubade  ja liinilubade nõuete ning  vedajatega sõlmitud avaliku teenindamise lepingute ja halduslepingute täitmise üle.

 

Koos vedajatega on kohustus  tagada sõidupiletite müügikorraldus  ja korraldada piletikontrolli maakonnaliinidel;

 

Õiguslik alus: 

·         Ühistranspordiseadus  

·         Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri

 

 Rapla Maavalitsusel on õigus:

·         Järelevalve korras puuduste avastamisel teha märgukirju  ja ettekirjutusi rikkujatele;

·         Algatada väärteomenetlusi rikkujate (sõitjad, bussijuhid, juriidilised isikud) suhtes;

·         Järelevalve  tulemusena saadud andmete  kasutamisega  suunata ja koordineerida   maakonna  ühistranspordi arengut.

 

Ametinimetus  ja ametijuhend

Nimi

Telefon

E-post

Ruum

Arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

Raivo Kont-Kontson

484 1110

511 4477

Raivo.Kont-Kontson@rapla.maavalitsus.ee 

 312

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ