Rapla maakonna tippauhind Rapla Redel Statuut

5.02.14

 I ÜLDSÄTTED

1. Statuut kehtestab Rapla maakonna tippauhinna Rapla Redel andmise alused ja korra.

2. Rapla maakonna tippauhind Rapla Redel (edaspidi "tippauhind") on kunstnik Saima Randjärve kavandatud redelit meenutav skulptuur, millega autasustatakse  kodanikku, kellel on olnud silmapaistvaid teeneid maakonna arendamisel ja/või esindamisel kultuuri, spordi, hariduse, ettevõtluse või muus valdkonnas.

3. Skulptuuri külge kinnitatakse metallplaat autasustamise aasta ja autasustatu nimega.

4. Tippauhind Rapla Redel antakse koos teenetemärgiga „Raplamaa kuldne vapimärk"

 

II AUTASU ÜLEANDMINE

5. Tippauhinna koos rahalise preemiaga annavad autasustatavale üle maavanem ja Raplamaa Omavalitsuste Liidu esimees või volitatud isik,  üldjuhul toimub see Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud maavanema vastuvõtul.

6. Tippauhinnaga autasustatu kantakse Rapla Redeli auraamatusse, kuhu autasustatav annab autogrammi.

 

Kinnitatud Rapla Maavanema 23.01.2013 korraldusega  nr 32

 

Rapla Redeli laureaadid

Toimetaja: JAANUS MILISTVER