Tervisedendus

28.11.16

Eesti rahvatervise seadus defineerib tervise edendamist kui inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamist ning tervist toetava elukeskkonna sihipärast arendamist.


Üks tervise edendamise põhilisi ideelisi aluseid on muuta keskkond selliseks, et tervislikud valikud oleksid lihtsalt kättesaadavad. Seega on tervisedendus ulatuslik sotsiaalne ja poliitiline protsess, mis hõlmab nii inimeste oskuste ja teadmiste suurendamisele kui ka sotsiaalsete, keskkonna- ja majandustingimuste muutmisele suunatud tegevusi.

Tervisedendusse on oluline kaasata erinevaid sektoreid, valdkondade esindajaid ja otsusetegijaid ning kindlasti ka siht- ja sidusgruppide liikmeid.

Maavalitsuse terviseprogramme juhib intersektoraalne tervisenõukogu (aastast 2005), traumanõukogu tegeleb vigastuste ennetamisega maakonnas (aastast 1998) ja kõige uuem nõukogu on siseturvalisuse nõukogu, mis on loodud jaanuaris 2016, kuhu kuuluvad maakonna tervise ja turvalisuse institutsioonide juhid.

Raplamaa kõikides omavalitsustes tegutsevad formaalsed või mitteformaalsed tervisenõukogud.
Maakonnal oma tervisedenduse kodulehekülg, kus on kajastatud kõikvõimalik tervisedendust puudutav info.  Tervisedenduslikud ja sotsiaalvaldkonna tegevused on koondatud maakonna tervisekalendrisse.

2010. aastal valmis maakonna terviseprofiil ja vastav tegevuskava, mida uuendatakse igal aastal.
Alates 2011.aastast antakse maakonnas välja Raplamaa tervisedendaja ja Raplamaa sotsiaaltöötaja tiitlit ning 2015. aastast Raplamaa norosootöötaja tiitlit.
Rapla maakond oli rahvusvahelise Safe Community võrgustiku liige aastatel 2004-2014, alates 2015.aastast  maakond sellesse võrgsutikku enam ei kuulu. 

 

 

Info:

Ülle Laasner, haridus- ja sotsiaalosakonna tervisedenduse spetsialist

484 1124, 528 4090

 Ylle.Laasner@rapla.maavalitsus.ee  

 

Toimetaja: LEA LEPPIK