Teabenõude vorm

Avalduse saaja: Rapla Maavalitsus Eesti Vabariigi põhiseaduse § 44 sätestab, et igaühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni. Kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud on kohustatud seaduses sätestatud korras andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma tegevuse kohta.

1. Teabenõudja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

E-mail on kohustuslik

2. Teabenõude sisu

See väli on kohustuslik.

3. Vali tagasiside kanal