Taotluse esitamine alaealiste komisjonile

7.02.14

 Taotluses tuleb esitada vormil toodud andmed - vorm .doc , vorm  .pdf

 

 

TAOTLUSE LISADOKUMENDID:


1. Iseloomustus (dateeritud, lisatud koostaja, tema ametinimetus).

Iseloomustuse sisu:

* Perekonna koosseis, majanduslik olukord, pere koostöö kooliga.
* Õpingute kulgemine (õppevõime, koolide vahetused, suhtumine õppetöösse,
   kaaslastesse, õpetajatesse), käitumine, hoolsus.
* Vaba aja veetmine, huvid, sõbrad.
* Alaealise probleemid.
* Ülevaade sellest, mida on seni ette võetud (juhtumiplaan, kui see on olemas).

2. Väljavõte õpilasraamatust.
3. Sotsiaaltöötaja / lastekaitsespetsialisti arvamus.
4. Politsei teade vm (kui on).

 

 

Taotluse esitamine:

 

Postiaadress:

Alaealiste komisjon

Rapla Maavalitsus 

Tallinna mnt 14 

79513 RAPLA

 

E-post: Lea.Leppik@rapla.maavalitsus.ee  

 

Info: Lea Leppik, hariduskorralduse peaspetsialist, telefon 484 1158, Tiiu Raav, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja, 484 1105

Toimetaja: JAANUS MILISTVER