Surma registreerimine

29.08.16

Õiguslik alus: perekonnaseadus, perekonnaseisutoimingute seadus

 

Surma registreerimise avalduse võib esitada ükskõik millisele vallavalitsusele (välja arvatud Rapla Vallavalitsusele) või maavalitsusele.
Avaldus esitatakse seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates. Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

Surma registreerimisel vajalikud dokumendid:
  • surnu isikut tõendav dokument;
  • arstlik surmateatis;
  • avaldaja isikut tõendav dokument.
Võimalusel esitada ka surnu abielu tõendav dokument.

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid surmakande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente. Avaldus ja kõik dokumendid esitada eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitada koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Surmakande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Surma tõendamiseks väljastatakse avaldajaile soovi korral surmatõend.
 
 

Ametikoht 

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Ruum/Vastuvõtuajad

Perekonnaseisuametnik-peaspetsialist

Marju Pajo

484 1157

5183946

Marju.Pajo@rapla.maavalitsus.ee

Ruum 204

E, R 8.00-12.00

T, N 8.00-14.00

K  8.00-12.00 ja 13.00-17.00

 

Perekonnaseisuametnik-spetsialist

Lea Saaremäe

484 1127

Lea.Saaremae@rapla.maavalitsus.ee

Ruum 205

E, R 8.00-12.00

T, N 8.00-14.00

K 8.00-12.00 ja 13.00-17.00

 

 
Toimetaja: KARIN SCHÜTZ