Regionaalsete investeeringutoetuste programm

6.12.16

Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste (edaspidi sihtgrupp) jaoks hoolekande-, õppimis-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Taotlejateks võivad olla mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutused.

 

 

 

Taotluse esitamise tähtpäev on 15. jaanuar.

 

Rohkem infot siin

 

Taotluste esitamine

 

Taotlus tuleb esitada tähtajaks EASile e-keskkonna kaudu, digitaalallkirjastatult aadressil info@eas.ee

 

 

 

 

 

Ametinimetused ja ametijuhendid 

Nimi

Telefon

E-post

Ruum/Vastuvõtuajad

Peaspetsialist 

Tiina Martin

484 1122 

555 43755

Tiina.Martin@rapla.maavalitsus.ee 

 409

 

Toimetaja: TIINA MARTIN