Raplamaa rinnamärgi statuut

5.02.14

 1. Raplamaa rinnamärk on Rapla maavanema antav autasu, mille eesmärgiks on avaldada avalikku tunnustust isikutele, kes on silma paistnud Rapla maakonna jaoks olulise saavutusega ning kes töö või tulemusliku ühiskondliku tegevusega on tõstnud maakonna mainet ja toonud paikkonnale tuntust lühemal ajaperioodil.

 

2. Raplamaa rinnamärk on valmistatud vasesulamist (90% Cu) paksusega 1,3 mm. Märk on üheosaline, suurusega 21,5*18,5 mm. Esikülje keskne motiiv on hõbetatud ja kolme juveliiremailiga (sinine, punane ja kollane) kaetud maakonna vapp. Servadesse lähevad laiali reljeefsed kiired. Kuldne rinnamärk on kaetud ehtsa kullaga, proov 24K,  hõbedane rinnamärk on kaetud ehtsa hõbedaga, proov 999S, ja oksüdeeritud. Märgi tagakülg on sile, keskele on kinnitatud märginõel, mida täiendab kinnitustrukk.

 

3. Rinnamärgi annab Rapla maavanem koos lisas 1 väljatoodud maakondliku tunnustusega, omal algatusel või taotluse (lisa 2) alusel mõne muu tunnustust vääriva tegevuse eest.

 

4. Rinnamärgi saanutel puuduvad eriõigused.

 

5. Kaotatud rinnamärki ei asendata.

 

6. Rinnamärki võib kanda üksnes isik, kellele see on omistatud.

 

7. Rinnamärgi andmise otsustab Rapla maavanem.

 

8. Isikule võib anda samas valdkonnas ühe rinnamärgi.

 

9. Rinnamärk antakse reeglina üle valdkondlikul tunnustusüritusel.

 

10. Arvestust väljaantud rinnamärkide üle peab Rapla Maavalitsuse kantselei.

 

 

Kinnitatud Rapla maavanema 26.08.2013 korraldusega nr 1-1/412 

 

 

Lisa 1 

Lisa 2 Taotluse vorm 

Toimetaja: JAANUS MILISTVER