Perekonnaseisuaktide arhiiviteenused

6.04.16

TÕENDID

 
Isikul on õigus saada oma perekonnasündmuse registreerimisel esmane tõend tasuta. Hiljem on õigus saada perekonnasündmuse kohta korduvat tõendit ükskõik millisest maavalitsustest.
 
Rapla Maavalitsuse perekonnaseisutoimingute arhiivis säilitatakse perekonnaseisuakte ja kirikuraamatuid alates 01.07.1926.aastast.
 
Väljastatakse järgmisi korduvaid väljavõtteid:
  • Korduv sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend.
  • Perekonnaseisuakti ärakiri.
  • Perekonnaseisuandmete kinnitatud ja kinnitamata väljavõte.
Väljavõtteid väljastatakse nii elektrooniliselt kui ka paberil. Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga.
 
Riigilõivud tõendite korral (arveldusarved ja viitenumber vt allpool):
  • Riigilõivu ei võeta esmakordse sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi väljastamise eest.
  • Paberkandjal abieluvõimetõendi ning korduva sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamine - 10 eurot.
  • Korduva elektroonilise sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamine - 5 eurot.
  • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandjal teatisena või kinnitatud koopiana väljastamine - 10 eurot.
  • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete elektroonilise teatisena või kinnitatud koopiana väljastamine - 5 eurot.
 
 

RAHVASTIKUREGISTRIST ÜKSIKANDMETE VÄLJASTAMINE

Seni on inimesed õigustatud huvi korral saanud rahvastikuregistri andmeid AS Andmevarast. Alates 2016. aastast on toodi teenus inimestele lähemale ning juhul, kui soovitakse vähem kui 20 inimese andmeid, väljastab need maavalitsus.

 

Riigilõiv andmete väljavõtte või väljatrüki eest on ühe isiku andmete kohta 5 eurot. Seni on õigustatud huvi korral päringuid tehtud kuni paarsada korda kuus. Enamasti puudutavad päringud pärimismenetlust, hauaplatside omanikke jne.

 

Kui tegemist on päringuga enama kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu andmetele rahvastikuregistri volitatud töötleja, kelleks on alates uuest aastast AS Andmevara asemel Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT). Selleks tuleb pöörduda SMITi poole e-posti aadressil abi@rahvastikuregister.ee või telefonil 612 4444.

 

Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid. Registri haldamise ja arendamise eest vastutab siseministeerium.

 
Andmed riigilõivu tasumiseks: 
 
Saaja: Rahandusministeerium
pank  
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Nordea Bank EE701700017001577198
Danske Bank EE403300333416110002
 
Rapla Maavalitsuse viitenumber 2900082812
 
 
 
 
 

Ametikoht 

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Ruum/Vastuvõtuajad

Perekonnaseisuametnik-peaspetsialist

Marju Pajo

484 1157

5183946

Marju.Pajo@rapla.maavalitsus.ee

Ruum 204

E, R 8.00-12.00

T, N 8.00-14.00

K  8.00-12.00 ja 13.00-17.00

 

Perekonnaseisuametnik-spetsialist

Lea Saaremäe

484 1127

Lea.Saaremae@rapla.maavalitsus.ee

Ruum 205

E, R 8.00-12.00

T, N 8.00-14.00

K 8.00-12.00 ja 13.00-17.00

 

 
 
 
Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Rahvusarhiivist (www.ra.ee/vau).
 

Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:
 
 
 
 
 
 
 
Toimetaja: KARIN SCHÜTZ