Põhipalgad

24.03.17

 Maavalitsuste palgajuhend on kinnitatud regionaalministri 17.05.2013 käskkirjaga nr 1-4/95 - Palgajuhend (muudatus 19.06.2013, muudatus 17.01.2014), Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3

 

Rapla maavalitsuse ametnike põhipalgad on kehtestatud maavanema 24.08.2015 korraldusega 

nr 4-1/15/25-P (maavanema palk siseministri käskkirjaga 26.01.2015 nr 3-1/7p).

 

Ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel. Andmed on leitavad SIIT.

 

 

Struktuuriüksus

Ametikoha nimetus

Ees- ja perekonnanimi

Põhipalk

Juhtkond

Maasekretär

Ene Matetski

2015

Arengu- ja planeeringuosakond

Juhataja

Ülo Peets

1345

Arengu- ja planeeringuosakond

Juhataja asetäitja maatoimingute alal

Anne Milsaar

1135

Arengu- ja planeeringuosakond

Nõunik (planeeringud)

Piret Kivi

1035

Arengu- ja planeeringuosakond

Peaspetsialist

Tiina Martin

970

Arengu- ja planeeringuosakond

Peaspetsialist

Raivo Kont-Kontson

970

Arengu- ja planeeringuosakond

Peaspetsialist (0,6 ametikohta)

Tiiu Susi

495

Arengu- ja planeeringuosakond

Maatoimingute peaspetsialist

Tiiu Arula

930

Arengu- ja planeeringuosakond

Spetsialist

Silvi Tarto

810

Arengu- ja planeeringuosakond

Planeeringute spetsialist

Aire Müürsepp

775

Haridus- ja sotsiaalosakond

Juhataja

Tiiu Raav

1270

Haridus- ja sotsiaalosakond

Haridusasutuste peainspektor

Elve Kukk

1000

Haridus- ja sotsiaalosakond

Hariduskorralduse peaspetsialist

Lea Leppik

1030

Haridus- ja sotsiaalosakond

Kultuuritöö peaspetsialist

Age Tekku

785

Haridus- ja sotsiaalosakond

Tervisedenduse spetsialist

Ülle Laasner

795

Haridus- ja sotsiaalosakond

Sotsiaaltöö peaspetsialist

Lilia Raudheiding

1126

Kantselei

Finantsnõunik

Elbe Künnapää

1325

Kantselei

Jurist

 

930

Kantselei

Perekonnaseisuametnik- peaspetsialist

Marju Pajo

930

Kantselei

Perekonnaseisuametnik- spetsialist

Lea Saarmäe

825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ