Nädala eelinfo

« Tagasi

Rapla Maavalitsuse eelinfo 8. nädal (20.-23. veebruar 2017)

 

Esmaspäev, 20. veebruar

20. veebruarist 3. märtsini viiakse läbi haldusjärelevalve Kehtna Põhikoolis. Järelevalve üksikküsimuses keskendub kolmele põhiküsimusele: erivajadustega õpilaste õppe korraldamisele, juhtimisele ja konfliktide lahendamisele koolis (sh hindamisega seotud küsimused), eesti keele õpetamisele. Järelevalvet teostavad Elve Kukk ja Tiiu Raav. Lisainfo: Elve Kukk 484 1156

-  kell 9.00 juhtkonna nõupidamine. Lisainfo: Ene Matetski 484 1102

- kell 10.00  toimub regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest toetuse taotluste prioriteetsuse hindamise komisjoni koosolek. Lisainfo: Tiina Martin 484 1122

- kell 11.00 osaleb Ene Matetski maakondlike turvalisuse taotlusvoorude infoseminaril Tallinnas. Lisainfo: Ene Matetski 484 1102

 

Teisipäev, 21. veebruar

- kell 10.30 toimub Raikküla Koolis maakonna koolijuhtidele mõeldud infopäev. Tutvustatakse kooli tugiteenuseid ja lisaõppe võimalusi. Pakutakse võimalust tutvuda koolimajaga ja külastada lahtist tundi. Osalevad Elve Kukk, Lea Leppik ja Tiiu Raav. Lisainfo: Lea Leppik 484 1158

 

 

Kolmapäev, 22. veebruar

- kell 15.00 osaleb Ülle Laasner siseminister Andres Anvelti kutsel Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud aktusel Tallinnas  Kultuurikatla saalis.

- kell 19.00 Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud pidulik kontsertaktus ning maavanem Tõnis Blanki vastuvõtt  Kehtnas (kutsetega)