Nädala eelinfo

« Tagasi

Rapla Maavalitsuse eelinfo 4. nädal (23.-27. jaanuar 2017)

Esmaspäev, 23. jaanuar

-  kell 9.00 juhtkonna nõupidamine. Lisainfo: Ene Matetski 484 1102

-  kell 11.00 toimub riigimaja ruumis 209 Rapla maakonnaplaneeringu 2030+ eskiisi tutvustus ja arutelu. Tavo Kikas esineb ettekandega peatselt kohalikes omavalitsuses algatatavatest üldplaneeringutest, mille vajaduse tingib käimasoleva haldusreformi kulmineerumine.  Lisainfo: Ülo Peets 484 1104

- kell 14.00 osaleb Tiiu Raav maakonna karjäärikoostöökogu koosolekul Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis. Lisainfo: Tiiu Raav 484 1105

 

Teisipäev, 24. jaanuar

- kell 10.00 osalevad Elve Kukk ja Tiiu Raav koolieelsete lasteasutuste teabepäeval „Innovaatilised võimalused lapsest lähtuva õpikäsituse rakendumiseks" Tallinna Ülikoolis. Arutletakse koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendumise üle, tutvustatakse rahvusvahelisi ja Eesti uuringuid ja haridusasutuste praktilisi kogemusi. Lisainfo: Elve Kukk 484 1156

 

 

Kolmapäev, 25. jaanuar

- kell 15.00 toimub riigimaja ruumis 405 arenguseminar „Õppekeelest erineva emakeelega laps Eestis ja Eesti hariduses 2016/2017".  Koolide esindajate töögrupi 2. kohtumisel avatakse ja analüüsitakse konkreetseid näiteid koolidest. Lisainfo: Elve Kukk 484 1156

 

 

Neljapäev, 26. jaanuar

- kell 9.30 toimub maakonna alaealiste komisjonide liikmete koolitus „Laste eneseregulatsioon. Valik töövõtteid laste ja noorukitega tegelevatele spetsialistidele" Rapla Kultuurikeskuse kammersaalis. Koolitaja on kliiniline psühholoog Angela Jakobson Tartu Ülikooli psühholoogiainstituudist. Lisainfo: Lea Leppik 484 1158

 

Reede, 27. jaanuar

- kell 9.00 riigimaja asutuste infotund ruumis 209. Lisainfo: Ene Matetski 484 1102

- kell 9.30 osalevad Elve Kukk ja Tiiu Raav üldhariduskoolide infopäeval-seminaril Tallinna Rahvusraamatukogus. Seminari eesmärk on lahti mõtestada tegevused riiklike õppekavade rakendamiseks: õppijakeskse tagasiside andmise võimalused, juhendatud ja iseseisva töö osa õppekoormuses ning valikute pakkumine õpilase arengu toetamiseks. Lisainfo: Tiiu Raav 484 1105