Nädala eelinfo

« Tagasi

Rapla Maavalitsuse eelinfo 16. nädal (17.-21. aprill 2017)

Esmaspäev, 17. aprill

17.-19. aprillini viiakse läbi haldusjärelevalve Hageri Hooldekodus osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi üle. Järelevalve läbiviijad Lilia Raudheiding ja Tiiu Raav. Lisainfo: Lilia Raudheiding 484 1107

- kell 9.00 juhtkonna nõupidamine. Lisainfo: Ene Matetski 484 1102

 

 

Teisipäev, 18. aprill

- kell 11.00 osaleb Age Tekku Kultuuriministeeriumi korraldatud koolitusel „Huvide konflikti olukordade vältimine ja ennetamine" Rahvakultuuri Keskuses Tallinnas. Lisainfo: Age Tekku 484 1137

- kell 13.00 osaleb maavanem Tõnis Blank maakonna jõustruktuuride juhtide nõupidamisel Päästekeskuses.

- kell 15.00 osaleb Ülle Laasner Leaderi meetmete „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine" ja Kogukonna edendamine" koolitusel riigimaja ruumis 209. Lisainfo: Ülle Laasner 484 1124

 

 

Kolmapäev, 19. aprill

- kell 10.00 toimub riigimaja ruumis 209 hajaprogrammi infopäev programmi menetlejatele. Lisainfo: Tiina Martin 484 1122

- kell 10.00 toimub maakonna kultuuritöötajate nõupidamine Lelle Rahvamajas. Tutvustatakse Lelle tegemisi, räägitakse Eesti Vabariik 100 avaüritusest ja edasistest tegevustest, kuulatakse Rahvakultuuri Keskuse infot. Lisainfo: Age Tekku 484 1137

- kell 16.00 koguneb riigimaja ruumis 405 loomingulise konkursi „Minu Eesti 100 aasta pärast" hindamiskomisjon teisele koosolekule. Lisainfo: Tiiu Raav 484 1105

 

 

Neljapäev, 20. aprill

20.-21. aprill osaleb maavanem Tõnis Blank maavanemate nõupidamisel Põlvamaal.

- kell 9.00 tutvustavad riigimaja ruumis 209 Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna peaspetsialist Elise Nikonov ja Sotsiaalkindlustusameti Põhja piirkonna juht Kaja Rattas alaealiste komisjonide liikmetele ja valdade sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele muudatusi õigusrikkumisi toime pannud lastega tegelemisel alates 01.01.2018. Lisainfo: Lea Leppik 484 1158

 

 

Reede, 21. aprill

- kell 9.00 riigimaja asutuste infotund ruumis 209. Lisainfo: Ene Matetski 484 1102

- kell 10.00 osaleb Elve Kukk Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse koostööprojekti „Avatud algus: Eesti lasteaedade valmisoleku tõstmine rändetaustaga laste vastuvõtmisel ning kultuuriliselt ja usuliselt mitmekesise ja salliva õpikeskkonna toetamisel" ekspertvõrgustiku 1. kokkusaamisel Tallinnas koolituskeskuses Punane Puu. Lisainfo: Elve Kukk 484 1156

- kell 10.00 osaleb Age Tekku Kesk-Eesti noorte kultuurikonverentsi analüüsikoosolekul Sillaotsa talumuuseumis. Lisainfo: Age Tekku 484 1137