Nädala eelinfo

« Tagasi

Rapla Maavalitsuse eelinfo 13. nädal (27.-31. märts 2017)

Esmaspäev, 27. märts

27. märtsist kuni 7. aprillini viiakse läbi haldusjärelevalve Vana-Vigala Põhikoolis. Järelevalve prioriteet 2016/2017. õppeaastal on õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses. Eesmärk on hinnata, kuidas on igale õpilasele loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond. Järelevalve läbiviijad on Elve Kukk ja Tiiu Raav. Lisainfo: Elve Kukk 484 1156

-  kell 9.00 juhtkonna nõupidamine. Lisainfo: Ene Matetski 484 1102

 

 

Teisipäev, 28. märts

- kell 10.00 osaleb Tiiu Raav maakondliku nõustamiskomisjoni istungil Raplamaa Rajaleidja keskuses. Lisainfo: Tiiu Raav 484 1105

 

 

Kolmapäev, 29. märts

- kell 10.00 osalevad Elve Kukk ja Tiiu Raav Pärnu- ja Raplamaa koolijuhtide eestseisuse koostööpäeval Kohila vallas. Külastatakse Kohila Gümnaasiumi ja Kohila Mõisakooli. Lisainfo: Tiiu Raav 484 1105

- kell 11.00 toimub maakonna arengujuhtide nõupidamine Luhtres. Osalevad kõik arengu- ja planeeringuosakonna töötajad.

 

 

Neljapäev, 30. märts

30.-31. märts osaleb Ene Matetski maasekretäride koosolekul ja koordineerimise üleandmisel Põlva Maavalitsuses. Teemadeks riigireform ja valimistoimingute arutelu koos Riigi Valimisteenistusega. Lisainfo: Ene Matetski 484 1102

 

 

Reede, 31. märts

- kell 9.00 riigimaja asutuste infotund ruumis 209. Lisainfo: Ene Matetski 484 1102

- kell 10.00 osaleb Elve Kukk Tallinnas KUMUs  toimuval konverentsil „Sisseränne Põhja- ja Baltimaades: rändeajastu väljakutsed rahvusriikidele". Konverentsi neljas osas arutletakse põgenikekriisi, lõimumise, meedia ja rahvusriikide tuleviku üle. Peaettekandja on Marju Lauristin, kes arutleb selle üle, kuidas määratleda rahvusriike rändeajastul. Lisainfo: Elve Kukk 484 1156