Lapsehoiuteenuse tegevusloa taotlemine

22.09.15

 

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovitakse osutada lapsehoiuteenust.

 

Tegevusluba antakse välja tähtajatult ja selle väljastab tegevuskohajärgne maavanem.

 

1. Õiguslikud alused

2. Nõuded taotlejale

3. Piiriülene tegutsemine

4. Taotluse täitmine ja esitamine

5. Riigilõivu tasumine

6. Taotluse menetlemine

7. Tegevusloa tingimuste muutmine

8. Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

9. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

10. Järelevalve

 

 

Kontakt: Elve Kukk, Rapla Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna haridusasutuste peainspektor tel 484 1156, elve.kukk@rapla.maavalitsus.ee   

 

Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.45 

 

Aadress: Tallinna mnt 14, 79 513 RAPLA

 

E-post: info@rapla.maavalitsus.ee  (digitaalselt allkirjastatud taotlused).