Eesti Vabariik 100 Raplamaal

7.02.17

 

Harju Maavalitsus algatas koostöös Soome Vabariigi Satakunta maakonnaga oma riikide juubelite tähistamiseks kahe riigi ühise kingiidee. Soome Vabariik tähistab oma juubelit 2017. aastal, Eesti Vabariik 100 juubeliperiood on ajavahemikus 08.04.17-02.02.2020. Soome100 tähistamises juhib Satakunta maakond üleriigilist laste ja noorte loomingulist konkurssi „Visioon Soomest 100 aasta pärast – noorte uus iseseisvusdeklaratsioon". Eestis korraldatakse samasisuline üleriigiline loominguline konkurss „Minu Eesti 100 aasta pärast".
 
Aeg: 1.detsember 2016- 17.aprill 2017
Osavõtjad: kõikide Eesti maakondade üldhariduskoolide õpilased

 

Loomingulise konkursi "Minu Eesti 100 aasta pärast" üleriigiline juhend

 

 

Õpilaste kodu-uurimuslike tööde konkurss 

 

Raplamaa muuseumid koostöös Rapla Maavalitsuse ja maakonnalehega "Raplamaa Sõnumid" kuulutavad Raplamaa õpilastele välja kodu-uurimuslike tööde konkursi 2016/17. õppeaastaks. Konkursi teemad vanuseastmete kaupa on leitavad allpool.

Kui siiski sellest nimekirjast endale sobivat teemat ei leia, võib fantaasia ergutamiseks abi saada ka teemade lisanimekirjast.

Juhendi tööde koostamise ja vormistamise kohta leiab allpool.

Pakume ka meie muuseumitöötajate hulgast abi tööde juhendamiseks. Huvilised peavad kaasjuhendaja saamiseks temaga ise kontakti võtma ja täpsemad tingimused kokku leppima. Kaasjuhendajate nimekirja saab lugeda allpool, failist.

 

Tööde esitamise tähtaeg on 9. juuni 2017. Uurimused esitada elektrooniliselt PDF formaadis aadressile opilastoodekonkurss@gmail.com

 

Parimate tööde esitlemiseks ja auhindamiseks toimub 2017.a sügisel  kodulookonverents. Huvitavamad lood avaldatakse ka "Raplamaa  Sõnumite" veergudel.

Lisainfo saamiseks võib pöörduda Rapla Maavalitsuse kultuuritöö peaspetsialisti Age Tekku poole, tel 484 1137, age.tekku@rapla.maavalitsus.ee.

 

Dokumendid:
 
 
 

Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused "Teater maal"


Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused "Teater maal" on jätkuks programmile "Teater maal", mis rakendus esmakordselt  01.01.2005.a ning loodi eesmärgiga muuta professionaalne teatrikunst kättesaadavamaks Eesti maaregioonides.


Programmi eelarvevahenditest eraldatakse toetust professionaalsetele etendusasutustele ja truppidele, mis lähtuvad oma tegevuses etendusasutuse seaduses sätestatud põhimõtetest ning mis on kantud nõukogu otsusega toetust saavate lavastuste nimekirja.

Programmi eelarvevahendeid kasutatakse väljasõiduetendusi takistavate finantsriskide maandamiseks, et hoida piletihind külastajale soodsam, ning laste- ja noortegruppide teatrikülastuste toetamiseks.

 

Rapla maakonnas koordineerib programmi taotlusi Rapla Maavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist Age Tekku, tel 484 1137, age.tekku@rapla.maavalitsus.ee

 

Täpne informatsioon programmi kohta ja taotlusvormid on saadaval Rahvakultuuri Keskuse kodulehel http://www.rahvakultuur.ee/Etenduskunstide_regionaalse_kattes_1749

 
 

 

Toimetaja: LEA LEPPIK