Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

11.08.17

 

Valimisi maakonnas korraldab maakonna valimisjuht, kelleks on maasekretär või tema ettepanekul riigi valimisteenistuse juhi määratud isik.

 

Maakonna valimisjuhi ülesanne on korraldada valimised maakonnas, juhendada jaoskonnakomisjone ja valvata nende tegevuse järele ning täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

 

Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel ning rahvahääletusel korraldab valimisjuht maakonna tasemel häälte teistkordset ülelugemist ja hääletamistulemuste kindlakstegemist. Selleks moodustatakse häältelugemiskomisjon, mis koosneb maakonna valimisjuhist ja vähemalt kolmest liikmest. Selle käigus teeb häältelugemiskomisjon kindlaks ka alaliselt välisriigis elavate valijate hääletamistulemused. 

 

Maakonna valimisjuhid ja valimisjuhi asetäitjad (määratud riigi valimisteenistuse 2.02.2017 korraldusega nr 1 ja 14.02.2017 korraldusega nr 2)

 

Rapla maakonna valimisjuht

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Maasekretär

Ene Matetski

4841102

5083035

ene.matetski@rapla.maavalitsus.ee

kabinet 305

 

Valimistoimingud ja tähtajad

Kandideerimisinfo 

16-17-aastaste hääletamisõigus

 

Riigi valimisteenistus

 

 

Valimsiringkondade moodustamine 

 

Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla liitumisel moodustatava Rapla valla volikogu liikmete arvu määramine, valimise korraldamiseks valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotus (maavanema korraldus 11.07.2017 nr 1-1/17/290).

 

Märjamaa vallavolikogu valimisteks volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine (Märjamaa Vallavolikogu otsus 16.05.2017 nr 246)

 

Türi Vallavolikogu valimiseks volikoguliikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning valimisringkonnas mandaatide arvu määramine (Käru Vallavolikogu otsus 23.02.2017 nr 6)

 

Järvakandi valla ja Kehtna valla liitumisel moodustatava Kehtna valla volikogu valimisel volikogu liikmete arvu määramine, valimise korraldamiseks valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotus (maavanema korraldus 11.07.2017 nr 1-1/17/291)

 

Kohila Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine (Kohila Vallavolikogu otsus 27. 06. 2017 nr 20)

 

 

Valdade valimiskomisjonide asukohad:

Kohila – Kohila Vallavalitsus,   Vabaduse 1, Kohila

Kehtna (Järvakandi, Kehtna) – Kehtna Vallavalitsus, Pargi 2, Kehtna

Märjamaa (Märjamaa, Vigala) – Märjamaa Vallavalitsus, Tehnika 11, Märjamaa

Rapla  (Juuru, Kaiu, Raikküla, Rapla) - Rapla Vallavalitsus, Viljandi mnt 17, Rapla

Türi (Käru, Türi, Väätsa) – Kohtu tn 2, Türi linn, Järva maakond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ