Haridus- ja sotsiaalosakond

4.01.17

Praegune osakond on tekkinud 1. detsembril 2008 kahe osakonna - haridus- ja kultuuriosakonna ning sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ühinemisel.
Meie osakonna ülesannete hulka kuulub haridus-, kultuuri-, noorsoo-, sotsiaaltöö- ja spordipoliitika teostamine maakonnas, riikliku järelevalve läbiviimine, osalemine maakondliku arengustrateegia koostamisel. Korraldame alaealiste komisjoni tööd, koordineerime aineolümpiaadide, tasemetööde ja riigieksamite  läbiviimist ning ainesektsioonide tööd maakonnas. Veel tegeleme tervisedendusliku tööga: aitame koolidel ja lasteaedadel  kavandada, kuidas laste tervist paremini hoida ja kaitsta; kohalikel omavalitsustel planeerida tervist toetavat keskkonda ja tegevusi. Kõikides meie osakonna  valdkondades nõustame kodanikke ja kohalikke omavalitsusi ning kontrollime riigi eraldatud rahaliste vahendite kasutamist.  
 

 

Ametinimetused ja ametijuhendid 

Nimi

Telefon

E-post

Ruum/Vastuvõtuajad

Juhataja

Tiiu Raav

484 1105

 5132174

Tiiu.Raav@rapla.maavalitsus.ee 

 432

Haridusasutuste peainspektor

Elve Kukk

484 1156

Elve.Kukk@rapla.maavalitsus.ee

 431

Hariduskorralduse peaspetsialist

Lea Leppik

484 1158

55615405

Lea.Leppik@rapla.maavalitsus.ee

 403

Kultuuritöö peaspetsialist

Age Tekku

484 1137

53496113

Age.Tekku@rapla.maavalitsus.ee

 430

Sotsiaaltöö peaspetsialist

Lilia Raudheiding

484 1107

Lilia.Raudheiding@rapla.maavalitsus.ee

 401

Tervisedenduse spetsialist

Ülle Laasner

484 1124

5284090

Ylle.Laasner@rapla.maavalitsus.ee

 402

 

Toimetaja: LEA LEPPIK