Haldusjärelevalve ja riiklik järelevalve haridusasutustes

1.09.17

Sisu

Maavanem teostab  temaatilist või üksikküsimuses järelevalvet. Temaatilise järelevalve prioriteedid kehtestab haridus- ja teadusminister igaks õppeaastaks enne eelmise õppeaasta lõppu määrusega.

 

Õiguslik alus

„Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 84 lõiked 1 ja 2

„Koolieelse lasteasutuse seadus" § 28 lõiked 1 ja 2

"Erakooliseadus" § 5 lõige 6, § 23 lõige 1

Haridus- ja teadusministri 29.märtsi 2016 määrus nr 14 "Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2016/17.õppeaastal"

 

Järlevalve 2016/2017

Haridusasutuste järelevalve kinnitas maavanem 31. augustil 2016.a korraldusega nr 1-1/16/688.

Haldusjärelevalvet  teostatakse 2016/2017. õppeaastal Kivi-Vigala Lasteaias Pääsulind, Kivi-Vigala ja Vana-Vigala Põhikoolis (temaatiline järelevalve). Märjamaa Lasteaias Pillerpall, Kaiu Lasteaias Triinutare ning Kehtna Põhikoolis viiakse läbi järelevalve nn üksikküsimuses.

 

 

 

Dokumendid 

 

Õiend riikliku temaatilise järelevalve läbiviimise kohta Eidapere Lasteaias Kukupai  

Õiend riikliku temaatilise järelevalve läbiviimise kohta Rapla Lasteaias Kelluke

 
Õiend riikliku temaatilise järelevalve kohta Valtu Lasteaias Pesapuu  
Õiend riikliku temaatilise järelevalve läbiviimise kohta Järvakandi Gümnaasiumis.pdf  
Õiend riikliku temaatilise järelevalve läbiviimise kohta Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis.pdf  
Õiend riikliku temaatilise järelevalve läbiviimise kohta Kuimetsa Algkoolis 13.-22.01.2014.pdf  
Õiend riikliku temaatilise järelevalve läbiviimise kohta Kuusiku Lasteaias Tareke.pdf  
Õiend riikliku temaatilise järelevalve läbiviimise kohta Märjamaa Gümnaasiumis 11.-20.11.2013..pdf  
Õiend riikliku temaatilise järelevalve läbiviimise kohta Rapla Erilasteaias Pääsupesa.pdf  
Õiend riikliku temaatilise järelevalve läbiviimise kohta Rapla Lasteaias Päkapikk.pdf  
Õiend riikliku temaatilise järelevalve läbiviimise kohta Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis.pdf  
Õiend riikliku temaatilise järelevalve läbiviimise kohta Vana-Vigala Lasteaias.pdf  
Õiend riikliku temaatilise järelevalve läbiviimise kohta Varbola Lasteaias-Algkoolis.pdf

                       

Õiend haldusjärelevalve läbiviimise kohta Kasti Lasteaias Karikakar

Õiend haldusjärelevalve läbiviimise kohta Sutlema Lasteaias Linnupesa

Õiend haldusjärelevalve läbiviimise kohta Kabala Lasteaias-Põhikoolis

Õiend haldusjärelevalve läbiviimise kohta Rapla Ühisgümnaasiumis

Õiend haldusjärelevalve läbiviimise kohta Kaiu Lasteaias Triinutare 21.-30.09.2015

Õiend riiliku järelevalve läbiviimise kohta Püha Miikaeli Koolis (Kohila) 14.-23.10.2015

Õiend haldusjärelevalve läbiviimise kohta Sipa-Laukna Lasteaias 18.-27.11.2015

Õiend haldusjärelevalve läbiviimise kohta Eidapere Koolis 19.01.-01.02.2016

Õiend haldusjärelevalve läbiviimise kohta Valgu Põhikoolis 09.03.-22.03.2016

Õiend temaatilise järelevalve läbiviimise kohta Kivi-Vigala Lasteaias Pääsulind 19.09.-30.09.2016

Õiend haldusjärelevalve läbiviimise kohta Kivi-Vigala Põhikoolis 31.10.-11.11.2016

Õiend haldusjärelevalve läbiviimise kohta Märjamaa Lasteaias Pillerpall 05.12.-16.12.2016

Õiend haldusjärelevalve läbiviimise kohta Kaiu Lasteaias Triinutare 16.01.-27.01.2017

Õiend haldusjärelevalve läbiviimise kohta Kehtna Põhikoolis 20.02.-03.03.2017

 

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ