Uudised ja teated

« Tagasi

Külanimede muutumine Märjamaa vallas

Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemisel moodustunud Märjamaa vallas muutuvad kahe küla nimed:

1)      Märjamaa valla Vanamõisa küla muudetakse Valgu-Vanamõisa külaks.

2)      Vigala valla Vanamõisa küla muudetakse Vigala-Vanamõisa külaks.

Kõik muudatused registrites ja andmekogudes tehakse automaatselt mõne päeva jooksul.

Eesti asustusüksuste nimistu ja seletuskiri: http://haldusreform.fin.ee/2017/10/muutunud-kulanimed/