Uudised ja teated

Kokkuvõte kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru laekunud taotlustest

25.10.2016

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor on lõppenud. Kokku laekus Raplamaal sügisvooru 25 projektitaotlust. Meetmesse 1 (kogukonna areng) esitati selles voorus 10 taotlust. Taotlussummaks selles meetmes tuli kokku 16957,04 eurot. Meetmesse 2 (e...  Loe edasi »

Rapla Maavalitsus

Rapla Maavalitsuse põhitegevused on maakorralduse, maareformi, sotsiaal- ja tervishoiu, hariduse, noorsootöö, kultuuri, spordi, regionaalarengu, planeeringu, ettevõtluse, majanduse, ühistranspordi, rahvastiku ja perekonnaseisu toimingute, infrastruktuuri ja keskkonna ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemide koostöö korraldamine ja kriisireguleerimise tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

 

Rapla Maavalitsuse kasutuses oleva kinnisvara valitsejaks ja haldajaks on Riigi Kinnisvara AS, kelle kohustuseks on pakkuda kliendi huvidest lähtuvat kvaliteetset kinnisvarateenust.