Uudised ja teated

Avalik elektrooniline enampakkumine konfiskeeritud sõiduautole Renault Thalia

29.06.2016

Rapla Maavalitsus kuulutab välja teise avaliku elektroonilise enampakkumise konfiskeeritud sõiduautole Renault Thalia, registrimärgiga 938MEM, alghinnaga 1200 (üks tuhat kakssada) eurot auto24.ee http://www.auto24.ee/used/2273687 Ametlikud tea...  Loe edasi »

Rapla Maavalitsus

Rapla Maavalitsuse põhitegevused on maakorralduse, maareformi, sotsiaal- ja tervishoiu, hariduse, noorsootöö, kultuuri, spordi, regionaalarengu, planeeringu, ettevõtluse, majanduse, ühistranspordi, rahvastiku ja perekonnaseisu toimingute, infrastruktuuri ja keskkonna ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemide koostöö korraldamine ja kriisireguleerimise tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

 

Rapla Maavalitsuse kasutuses oleva kinnisvara valitsejaks ja haldajaks on Riigi Kinnisvara AS, kelle kohustuseks on pakkuda kliendi (Siseministeeriumi haldusala asutused) huvidest lähtuvat kvaliteetset kinnisvarateenust.