3.03.17

 

Loominguline konkurss "Minu Eesti 100 aasta pärast"

 

Harju Maavalitsus algatas koostöös Soome Vabariigi Satakunta maakonnaga oma riikide juubelite tähistamiseks kahe riigi ühise kingiideena üleriigilise loomingulise konkursi „Minu Eesti 100 aasta pärast".

 

Aeg: 1.detsember 2016- 17.aprill 2017 (maakondlik voor)

Osavõtjad:  üldhariduskoolide õpilased

 

Konkursi eesmärk: innustada kahe naaberriigi lapsi ja noori mõtlema ning arutlema oma riigi tuleviku teemadel, aidata kaasa mõlema riigi sõprusmaakondade laste ja noorte isamaalise maailmavaate kujundamisele ning oma kodu ja kodutunde väärtustamisele.

 

Loomingulise konkursi maakondlik juhend

Toimetaja: LEA LEPPIK