Arvelduskontod

7.04.14

1. Maa erastamisel maa maksumus, järelmaksu puhul põhiosa, intressid ja viivised tasuda: 
Rahandusministeeriumi kontod

   
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Nordea Bank EE701700017001577198
Danske Bank EE403300333416110002


Viitenumber igal maksjal personaalne (algusega 1026210…….)
Viitenumbri kasutamine on kohustuslik.

 

2. Hoonestusõiguse tasu, ka viivised viitenumber personaalne
(algusega 1026310…….)

3. Kasutusvalduse tasu, ka viivised viitenumber personaalne
(algusega 1026410…….) (2% maa maksustamishinnast)

4. Rahandusministeeriumi kontod (erinevate viitenumbritega)

   
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Nordea Bank EE701700017001577198
Danske Bank EE403300333416110002


4.1 Erastamise korraldaja kulud viitenumber 10261700028807
(vabad maad 31 eurot; ostueesõigusega erastamisel 0,5% maa ostuhinnast, aga mitte vähem kui 6,30 eurot, kasutusvalduse seadmine 31 eurot)

4.2 Metsa hindamised, kasutusvaldusesse antaval maal kasvava metsa koguse väljaselgitamine viitenumber 10 2617 0002 8807

4.3 Hoonestusõiguse seadmine viitenumber 10 2617 0002 8807

4.4 Riigimaa enampakkumisel tagatisraha viitenumber 31 0005 4597

4.5 Riigimaa enampakkumise ja kasutusvalduse müügi puhul maa hind
 viitenumber 23 0003 1858

4.6 Kasutusvaldusse antud maa omandamise taotluse läbivaatamine
(riigilõiv 31,95 eurot kinnistu kohta) viitenumber 29 0008 1839

5. Kinnistamise riigilõiv viitenumber 27 0000 0052

Rahandusministeeriumi kontod

   
SEB pank EE571010220229377229
Swedbank EE062200221059223099
Danske Bank EE513300333522160001
Nordea Bank EE221700017003510302

 

Toimetaja: ANNE MILSAAR