Arengu- ja planeeringuosakond

5.04.17

 Arengu- ja planeeringuosakond on maavalitsuse struktuuriüksus, mis korraldab maavalitsuse tööd regionalaarengu, planeeringute, tehnilise infrastruktuuri, ettevõtluse arengu, maa- ja omandireformi alal. Näiteks korraldab arenguosakond maavanema järelevalvet üld- ja detailplaneeringute üle ning lahendab planeeringuvaidlusi. Arengu- ja planeeringuosakond tegeleb regionaalprogrammidest raha taotlevate projektide maakondliku pingereastamisega. See osakond valmistab ette ka riigihanked ühistransporditeenuse korraldamiseks, kooskõlastab sõiduplaane ning väljastab liinilubasid ja sõidukikaarte. Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas ja maareformi- ja maakorraldusalaste ülesannete täitmist ning riikliku maapoliitika koordineerimist maakonnas.

 

 

 

   

 

 406

Nõunik (planeeringud)

Piret Kivi

484 1104

534 14263

Piret.Kivi@rapla.maavalitsus.ee 

 407

Peaspetsialist (turism)

Tiiu Susi

484 1132

510 9173

Tiiu.Susi@rapla.maavalitsus.ee 

 407

Peaspetsialist (ühistransport)

Raivo Kont-Kontson

484 1110

511 4477

Raivo.Kont-Kontson@rapla.maavalitsus.ee 

 312

Spetsialist

Silvi Tarto

484 1118

Silvi.Tarto@rapla.maavalitsus.ee 

 408

Peaspetsialist 

Tiina Martin

484 1122

555 43755

Tiina.Martin@rapla.maavalitsus.ee 

 409

Osakonna juhataja asetäitja maatoimingute alal

Anne Milsaar

484 1123

5304 1227

Anne.Milsaar@rapla.maavalitsus.ee 

 319

Maatoimingute peaspetsialist

Tiiu Arula

484 1128

5331 1451

Tiiu.Arula@rapla.maavalitsus.ee 

 317

Planeeringute spetsialist 

Aire Müürsepp

 484 1149 58664476

 Aire.Myyrsepp@rapla.maavalitsus.ee

 407

 

Toimetaja: TIINA MARTIN