Arengukavad

12.02.14

 Rapla maakonna arengustrateegia on vahend maakonna arengu eesmärkide määratlemiseks ning piirkonna arengu jätkusuutlikkuse tagamiseks. Strateegia põhiülesanne on arengu põhimõtetes ja tingimustes kokku leppimine ning arengusuundade näitamine. Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamisega kaasnevate ressursside hankimisel on  viited arengustrateegile oluline argument. Kokkulepete saavutamiseks on strateegia koostamise protsessi kaasatud võimalikult paljude erinevate huvide kandjad. 

 

Hetkel käib Rapla maakonna arengustrateegia 2030+  koostamine.

 

Ametinimetused ja ametijuhendid Nimi Telefon e-mail Ruum

 

 

 

 

 

Dokumendid:
 haridus.pdf (PDF, 52 KB)
 kultuur.pdf (PDF, 47 KB)
 loodus.pdf (PDF, 60 KB)
 maakonna terviseprofiil.pdf (PDF, 3 MB)
 majandus.pdf (PDF, 48 KB)
 Sotsiaalne turvalisus.pdf (PDF, 55 KB)
 sport.pdf (PDF, 101 KB)
 tehniline infrastruktuur.pdf (PDF, 45 KB)
 turism.pdf (PDF, 101 KB)                           

 

Toimetaja: VEIKO RAKASELG