Ametnike haridused

4.07.17

Struktuuriüksus ja ametinimetus

Ametniku nimi

Haridus ja eriala

Maavanem

Tõnis Blank

Kõrgharidus, majandusküberneetika

Maasekretär

Ene Matetski

Kõrgharidus, õigusteadus

ARENGU-  JA PLANEERINGUOSAKOND

Juhataja

 

 

Nõunik

Piret Kivi

Kõrgharidus, arhitektuur

Peaspetsialist

Tiiu Susi

Kõrgharidus, tööstuse planeerimine

Spetsialist

Silvi Tarto

Keskeriharidus, kunstiline kujundamine

Juhataja asetäitja maatoimingute alal

Anne Milsaar

Kõrgharidus, maakorraldus

Maatoimingute peaspetsialist

Tiiu Arula

Keskharidus

Peaspetsialist

Tiina Martin

Kõrgharidus, rahandus ja pangandus

Peaspetsialist

Raivo Kont-Kontson

Kõrgharidus, põllumajanduse mehhaniseerimine

Planeeringute spetsialist  Aire Müürsepp  Kõrgharidus, maakorraldus

HARIDUS- JA SOTSIAALOSAKOND

Juhataja

Tiiu Raav

Kõrgharidus, eesti keel ja kirjandus; saksa keel

Haridusasutuste peainspektor Elve Kukk Kõrgharidus, klassiõpetaja

Hariduskorralduse peaspetsialist

Lea Leppik

Kõrgharidus, rahandus ja pangandus

Kultuuritöö peaspetsialist

Age Tekku

Kõrgharidus, agronoomia (magister)

Terviseedenduse spetsialist

Ülle Laasner

Kõrgharidus, tervisedendus

Sotsiaaltöö peaspetsialist Lilia Raudheiding 

Rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö

Kõrgharidus, füüsika

KANTSELEI

Finantsnõunik

Elbe Künnapää

Kõrgharidus, rahandus ja krediit

Jurist

Angela Peäske

Rakenduskõrgharidus, jurist-ärijuht

Perekonnaseisuametnik-peaspetsialist

Lea Saaremäe

Keskeriharidus, agronoomia

Perekonnaseisuametnik-spetsialist

Marju Pajo

Keskharidus

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ