Alaealiste komisjon

4.01.17

 Rapla Maavalitsuse alaealiste komisjoni koosseis on kinnitatud maavanema 21.12.2016 korraldusega nr 1-1/16/977:

 

Komisjoni esimees: Andres Muddi, Raikküla Kooli direktor;

Komisjoni aseesimees: Tiiu Raav, maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja;
komisjoni liikmed: Lea Leppik, maavalitsuse hariduskorralduse peaspetsialist, komisjoni sekretär;
Lilia Raudheiding, maavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist;

Mari Tool, Viru Vangla kolmanda üksuse kriminaalhooldusametnik;

Triin Tähtla, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Rapla Politseijaoskonna korrakaitsebüroo ennetus- ja menetlustalituse vanemkomissar, noorsoopolitseinik;

Piret Õunmaa, Raplamaa Rajaleidja keskuse sotsiaalpedagoog.

 

Toimetaja: LEA LEPPIK