Alaealiste komisjon

27.10.17

 Rapla Maavalitsuse alaealiste komisjoni koosseis on kinnitatud maavanema 01.09.2017 korraldusega nr 1-1/17/338:

 

Komisjoni esimees: Andres Muddi, Raikküla Kooli direktor;

Komisjoni aseesimees: Lilia Raudheiding, maavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist;
komisjoni liikmed: Lea Leppik, maavalitsuse hariduskorralduse peaspetsialist, komisjoni sekretär;

Mari Tool, Viru Vangla kolmanda üksuse kriminaalhooldusametnik;

Triin Tähtla, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Rapla Politseijaoskonna piirkonnagrupi vanemkomissar, noorsoopolitseinik;

Kristel Põhjala, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Rapla Politseijaoskonna piirkonnagrupi inspektor, noorsoopolitseinik;

Piret Õunmaa, Raplamaa Rajaleidja keskuse sotsiaalpedagoog.

 

Toimetaja: LEA LEPPIK