Abielu lahutamine

29.08.16

Õiguslik alus: perekonnaseadus, perekonnaseisutoimingute seadus

 

Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel juhul, kui mõlema abikaasa rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eestis.
Abielu lõpeb perekonnaseisuasutuses abielu lahutamise korral päeval, millal tehakse abielulahutamise kanne .
 
Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama (lapsi, ühisvara jagamist või elatise väljamõistmist puudutavad vaidlused).
 
Abielu lahutamiseks perekonnaseisuasutuses esitavad abikaasad perekonnaseisuasutusele isiklikult kohale tulles ühise kirjaliku avalduse.

Abielu lahutamise avaldusele lisatakse abielu sõlmimist tõendav dokument. Dokumendi või andmete esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.
 
Kui abikaasa ei saa mõjuvatel põhjustel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuasutusse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.
 
Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.

Abielu lahutamise tõendamiseks väljastatakse abielulahutuse tõend. 
 
Abielulahutuse kande tegemise eest tasuda riigilõiv 50 eurot. Riigilõiv peab olema makstud enne avalduse esitamist sellele perekonnaseisuasutusele, kes abielu lahutamise kinnitab
 
Saaja: Rahandusministeerium
 
pank  
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Nordea Bank EE701700017001577198
Danske Bank EE403300333416110002
 
 
Selgitus: riigilõiv (perek.nimi, kelle) abielulahutuse kande eest
Rapla Maavalitsuse viitenumber 2900082812.
 
 
 

Ametikoht 

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Ruum/Vastuvõtuajad

Perekonnaseisuametnik-peaspetsialist

Marju Pajo

484 1157

5183946

Marju.Pajo@rapla.maavalitsus.ee

Ruum 204

E, R 8.00-12.00

T, N 8.00-14.00

K  8.00-12.00 ja 13.00-17.00

 

Perekonnaseisuametnik-spetsialist

Lea Saaremäe

484 1127

Lea.Saaremae@rapla.maavalitsus.ee

Ruum 205

E, R 8.00-12.00

T, N 8.00-14.00

K 8.00-12.00 ja 13.00-17.00

 

 
Toimetaja: KARIN SCHÜTZ