Rahvuslik programm „Eesti kaunis kodu"

11.02.16

MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus  on võtnud vastutuse 1936. aastal Riigivanema Konstantin Pätsi poolt algatatud ja 1997. aastal Vabariigi Presidendi Lennart Meri poolt taasalgatatud kodukaunistamise liikumise eest. 16 aastat kestnud tegutsemisega on korraldatud üleriigilisi kodukaunistamise konkursse ning esitatud Vabariigi Presidentidele autasustamiseks üle 1250 objekti.

EKKÜ on kodukaunistamise liikumise korraldanud koostöös maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega. Maavanemate põhimõtetele tugineva struktuuri kohaselt tekkisid piirkonnad, kuhu kuuluvad 15 maakonda ja neli suuremat linna -- Tallinn, Tartu, Pärnu ja Narva. EKKÜ tegevuse eesmärk on aidata kaasa Eestimaa kaunimaks muutmisele, ühise elukeskkonna korrastamisele ja meie kodukultuuri arendamisele.

2011. aastal koostas EKKÜ rahvusliku programmi „Eesti kaunis kodu", mille eesmärgiks on ühiskonna laiem kaasamine kodukultuuri arendamisse ja on aluseks   kodukaunistamisalase tegevuse läbiviimiseks.

 

Rapla maakondliku konkursi korraldajaks on Rapla Maavalitsus.

 

Konkursi juhendid: siin

 

 

 

Valdkonnaga tegelev ametnik

Ametinimetus  ja ametijuhend

Nimi

Telefon

E-post

Ruum

Arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

Tiina Martin

484 1122

 5554 3755 

  tiina.martin@rapla.maavalitsus.ee 

 409