Uudised ja teated

Avaliku elektrooniline enampakkumine (mopeed Romet Motors Ogar 202)

28.04.2016

Rapla Maavalitsus kuulutab välja kolmanda avaliku elektroonilise enampakkumise: konfiskeeritud mopeed Romet Motors Ogar 202, registrimärgiga 925X, VIN LY4YAGAC1EK007474, esmane registreerimine 18.11.2015, värvus must, alghinnaga 300 (kolmsada) eur...  Loe edasi »

Rapla Maavalitsus

Rapla Maavalitsuse põhitegevused on maakorralduse, maareformi, sotsiaal- ja tervishoiu, hariduse, noorsootöö, kultuuri, spordi, regionaalarengu, planeeringu, ettevõtluse, majanduse, ühistranspordi, rahvastiku ja perekonnaseisu toimingute, infrastruktuuri ja keskkonna ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemide koostöö korraldamine ja kriisireguleerimise tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

 

Rapla Maavalitsuse kasutuses oleva kinnisvara valitsejaks ja haldajaks on Riigi Kinnisvara AS, kelle kohustuseks on pakkuda kliendi (Siseministeeriumi haldusala asutused) huvidest lähtuvat kvaliteetset kinnisvarateenust.