Uudised ja teated

Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ eskiislahenduse avalikustamine ja tutvustamine

24.08.2015

Rapla Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee eelistatud trassile (Rapla maakonnas trassialternatiivide 6B+7B+7C+8A+16A kombinatsioon) koostatud planeeringu eskiislahendus ja raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid käsitleva kesk...  Loe edasi »

Rapla Maavalitsus

Rapla Maavalitsuse põhitegevused on maakorralduse, maareformi, sotsiaal- ja tervishoiu, hariduse, noorsootöö, kultuuri, spordi, regionaalarengu, planeeringu, ettevõtluse, majanduse, ühistranspordi, rahvastiku ja perekonnaseisu toimingute, infrastruktuuri ja keskkonna ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemide koostöö korraldamine ja kriisireguleerimise tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

 

Rapla Maavalitsuse kasutuses oleva kinnisvara valitsejaks ja haldajaks on Riigi Kinnisvara AS, kelle kohustuseks on pakkuda kliendi (Siseministeeriumi haldusala asutused) huvidest lähtuvat kvaliteetset kinnisvarateenust.