Uudised ja teated

Raplamaad külastasid Eesti aukonsulid Soomest

31.07.2015

Kolmapäeval, 29.juulil võttis maavanem Tõnis Blank vastu Eesti aukonsulid Soomest. Maavanem tutvustas lühikese ettekande käigus maakonda, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juht Janek Kadarik rääkis ettevõtluse ja turismi teemadel. Kah...  Loe edasi »

Rapla Maavalitsus

Rapla Maavalitsuse põhitegevused on maakorralduse, maareformi, sotsiaal- ja tervishoiu, hariduse, noorsootöö, kultuuri, spordi, regionaalarengu, planeeringu, ettevõtluse, majanduse, ühistranspordi, rahvastiku ja perekonnaseisu toimingute, infrastruktuuri ja keskkonna ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemide koostöö korraldamine ja kriisireguleerimise tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

 

Rapla Maavalitsuse kasutuses oleva kinnisvara valitsejaks ja haldajaks on Riigi Kinnisvara AS, kelle kohustuseks on pakkuda kliendi (Siseministeeriumi haldusala asutused) huvidest lähtuvat kvaliteetset kinnisvarateenust.