Rapla maavalitsuse perekonnaseisutoimingud on neljapäeval, 27. aprillil alates kella 11.30 ja reedel, 28. aprillil suletud seoses ametnike osalemisega koolitusel.

Uudised ja teated

Märtsikuus registreeriti Rapla maakonnas 30 lapse sünd

07.04.2017

Rapla maakonnas registreeriti 2017.a märtsis 30 sündi, 29 surma, viis abielu, neli lahutust ja üks nimevahetus. Eelmise aasta samal ajal oli Raplamaal registreeritud 25 sündi, 25 surma, kolm abielu, seitse lahutust ja kaks nimevahetust. 2017 aas...  Loe edasi »

Rapla Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Rapla Maavalitsuse põhitegevused on maakorralduse, maareformi, sotsiaal- ja tervishoiu, hariduse, noorsootöö, kultuuri, spordi, regionaalarengu, planeeringu, ettevõtluse, majanduse, ühistranspordi, rahvastiku ja perekonnaseisu toimingute, infrastruktuuri ja keskkonna ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemide koostöö korraldamine ja kriisireguleerimise tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

 

 

Rapla Maavalitsuse kasutuses oleva kinnisvara valitsejaks ja haldajaks on Riigi Kinnisvara AS.

 

 

Eesti Vabariik 100